Nuty i słowa pieśni (format pdf)

(Udostępniono wyłącznie do użytku niekomercyjnego)

Betania (muz. Andrzej Sochoń)
Bogurodzico, Dziewico (muz. G. Klauza)
Boże Misterium (muz. G. Klauza)

Chryste, chciej sprawić
Chrystus czeka (muz. o. Alfons Klaman)
Chrystus czeka (muz. G. Klauza)
Chrystus zmęczony (muzyka o. Józef Łaś SJ)
Czy mógłbyś, Panie (muz. G. Klauza)

Do Betlejemu
Dni Adwentowe (muz. G. Klauza)
Dni moje nie biegną w popłochu (muz. G. Klauza)
Duchu-Ogniu (muz. G. Klauza)
Dziękuję Ci, Boże (Psalm 4) (muz. G. Klauza)
Dziękuję Ci (Psalm 3) (muz. G. Klauza)
Dzisiaj w Betlejem
Dziś prosimy Cię, Chryste (muz. G. Klauza)

Gdy szukam Ciebie (muz. G. Klauza)

Idziemy do Betlejem (muz. G. Klauza)

Jest Betlejem dzisiaj w Warszawie
Jeśli_twoja_wiara (muz. G. Klauza)
Jezu malusieńki (muz. G. Klauza)
Jeżeli byłby pusty dom (muz. G. Klauza)
Już przeminęło (muz. G. Klauza)

Kolędę zaśpiewajmy (muz. G. Klauza)

Lamentacje nad cierpiącym Jezusem (muz. G. Klauza)

Matka Boża w całym świecie (Pieśń do Matki Bożej w Świętej Lipce)
Matko Boża (muz. G. Klauza)
Modlę się, Boże, do Ciebie (Ojcze Nasz) (muz. G. Klauza)
My, nowy Boga lud (muz. G. Klauza)

Panie, bądź zawsze wszędzie (Modlitwa za O. Prymasa)
Panie, Ty jeden (muz. G. Klauza)
Powroty
Przychodziłeś, Jezu, do Betanii
Przyszedł Jezus (muz. G. Klauza)

Rok po roku (muz. G. Klauza)

Spotkania (muz. G. Klauza)
Stała Matka obok Krzyża (muz. G. Klauza)

Ty, który jesteś drogą (muz. G. Klauza)

Wielbimy Ciebie (muz. G. Klauza)
Wierzę w Ciebie (muz. G. Klauza)

Za wszystko składam dzięki (muz. G. Klauza)
Zbawiciel w Misterium przemiany chleba (muz. G. Klauza)
Zmartwychwstał Pan (muz. G. Klauza)
Znajdź mnie, Panie (muz. G. Klauza)

Żal (muz. G. Klauza)