Pieśni i kolędy nagrane w 2008 roku przez Scholę Wychowanków ojca Józefa

(Udostępniono wyłącznie do użytku niekomercyjnego)


Matko Boża, Niepokalana
Święta Boża Rodzicielko
Kiedy przyszedłeś do nas Chryste
Chrystus czeka; Rozmowa z Nikodemem (muz. Gabriela Rzechowska-Klauza)
Spotkanie z Samarytanką
Powroty
Buduję dom na skale
Modlę się, Boże, do Ciebie (Ojcze Nasz)
Zbawiciel w Misterium przemiany chleba
Przychodzisz, Chryste
Gdy o kraj dziś Twojej szaty się otarłem
Lamentacje nad cierpiącym Jezusem
Stała Matka obok Krzyża
Wielbimy Ciebie, Chryste Panie (Rozważanie o Golgocie i Zmartwychwstaniu)
Zmartwychwstał Pan
Chrystus Zmartwychwstał
Jezu, chcę klęknąć w Betlejemie (Spotkania)
Genezareth
Maryjo, Pani Wniebowzięta
Zjednoczeni
Dziękuję Ci (Psalm 3) (muz. o. Alfons Klaman)
Boże Misterium
Błogosław, Panie mym pragnieniom
Psalm studentów
Boże, o Tobie wieczorny mówi mrok
Pytania zamienione w modlitwę
Czy mógłbyś, Panie
Chcę wszędzie widzieć Ciebie, Panie
Chrystus drogą
Chryste, chciej sprawić
Chrystus blisko jest ciebie
Ewangelia jest światłem
Ten sam jesteś, Chryste (muz. Barbara Niewiadomska)
Matko Boża, Matko Łaskawa
Bogurodzico Dziewico
Święty Stanisławie Kostko
Święty Andrzeju, Znaku Chrystusowy
Święty Andrzeju Bobolo
Jeżeli byłby pusty dom (muz. Gabriela Rzechowska-Klauza)
Dziś prosimy Cię, Chryste
Nasze Oczy
Panie, Ty jeden
Nie każdy głód
Panie, zmiłuj się nad nami
Wierzę w Ciebie
Jeśli twoja wiara...
Żal
Boże Misterium

Kolędy

Dni Adwentowe
Nasz Adwent
Do Elżbiety śpiesznie poszłaś, Matko Boża
Betlejem (Aniołowie w Betlejemie)
Niech kolęda serca budzi
Idźmy wszyscy
Twoja nam, Jezu
Ze stajenki
Jezu w stajence narodzony
Błogosławieństwo ze Stajenki
To, co się stało
Niesiesz, Matko Boża, Synka do świątyni
Już przeminęło... (Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni)
Jezu malusieńki (muz. Gabriela Klauza)
Jest Betlejem dzisiaj
Jezu malusieńki (o. A. Klaman)
Światło nam dzisiaj zabłysło
Rok po roku (Kolęda)
Idziemy do Betlejem
Szukałem, Jezu
Przy Żłóbku Pana
Do Betlejemu
Zbudowaliśmy, Jezu, stajenkę
Dzisiaj w Betlejem
Polska kolęda
Gdy wniesiemy Twoje światło, Chryste
Kolęda smutna
Wszystkie światła
W Betlejemie
Na zawsze chwała
Kolędę zaśpiewajmy