Teksty pieśni najczęściej śpiewanych

(Udostępniono wyłącznie do użytku niekomercyjnego)

Matko Boża z Betlejemu (muz. G. Klauza)

Bogurodzico Dziewico
Boże Misterium
Buduję dom na skale

Choćby zanikły
Chryste, chciej sprawić
Chrystus blisko jest ciebie
Chrystus czeka; rozmowa z Nikodemem
Chrystus drogą

Dni Adwentowe
Dni moje nie biegną w popłochu
Dziś prosimy Cię, Chryste

Ewangelia jest światłem

Genezareth

Jezu, chcę klęknąć w Betlejemie (Spotkania)
Jezu malusieńki (muz. G. Klauza)
Jeżeli byłby pusty dom (muz. G. Klauza)

Lamentacje nad cierpiącym Jezusem

Modlę się, Boże, do Ciebie (Ojcze Nasz)

Nasz Adwent
Nasze oczy w Jasną Górę są wpatrzone
Nie wchodziłem...

Panie, Ty jeden
Panie, zmiłuj się nad nami
Powroty
Przy Żłóbku Pana
Pytania zamienione w modlitwę

Spotkanie z Samarytanką

Święta Boża Rodzicielko
Święty Andrzeju Bobolo
Święty Andrzeju, już od trzech wieków
Święty Józefie
Święty Stanisławie Kostko

Wielbimy Ciebie, Chryste Panie (Rozważanie o Golgocie i Zmartwychwstaniu)
Wierzę w Ciebie (muz. o. A. Klaman)

Z Nikodemem
Zbawiciel w Misterium przemiany chleba
Zmartwychwstał Pan

Żal