Teksty wszystkich pieśni

(Udostępniono wyłącznie do użytku niekomercyjnego)


Ballada o Emaus
Ballada o Emaus (Dwaj uczniowie szli...), (muz. o. Józef Łaś SJ)
Bądź pochwalony, Jezu Chryste
Betania (muz. Andrzej Sochoń)
Betlejem
Błogosław, Boże, Papieża
Błogosław, Panie
Błogosławieństwa ze Stajenki
Bogurodzico Dziewico
Boże Misterium
Boże, o Tobie wieczorny mówi zmrok
Bóg mówił do nas przez proroków
Buduję dom na skale

Chcę Ciebie wielbić, Chryste (muz. Krzysztof Jezierski)
Chcę wszędzie widzieć Ciebie, Panie
Chcę wszędzie widzieć Ciebie, Panie (muz. Krzysztof Jezierski)
Chlebie żywy, Chrystusie, nasz Panie
Choćby zanikły
Chryste, chciej sprawić
Chrystus blisko jest ciebie
Chrystus czeka (muz. o. A. Klaman)
Chrystus czeka; rozmowa z Nikodemem
Chrystus drogą
Chrystus Zmartwychwstał
Chrystus zmęczony (muz. o. Józef Łaś)
Cud Betlejemu
Czarna Madonno, Biała Madonno
Czy mógłbyś, Panie
Czy mógłbyś, Panie (muz. o. Alfons Klaman)

Dni Adwentowe
Dni moje nie biegną w popłochu
Do Betlejemu
Do Betlejemu (solo)
Do Elżbiety śpiesznie poszłaś, Matko Boża
Do Serca Zbawcy
Duch Święty nas odnowi
Duchu Święty, przyjdź, prosimy
Dziękuję Ci (Psalm 3) (muz. G. Klauza)
Dziękuję Ci (Psalm 3) (muz. o. A. Klaman)
Dziękuję Ci, Boże (Psalm 4) (muz. G. Klauza)
Dziękuję Ci, Boże (Psalm 4) (muz. o. A. Klaman)
Dzisiaj w Betlejem
Dziś prosimy Cię, Chryste

Ekumenizm - serce naznacz krwią (muz. Maciej Miśkiewicz)
Ekumenizm - w Panu cała jest otucha
Ewangelia jest światłem

Gdy nadchodziła Twoja „Godzina”
Gdy o kraj dziś Twojej szaty się otarłem
Gdy szukam Ciebie w cieniu Krzyża
Gdy wniesiemy Twoje światło, Chryste
Gdzie Wisła, Odra, Warta
Genezareth

Historia Św. Szczepana

Idziemy do Betlejem
Idziesz, Jezu
Idźmy wszyscy

Jak morza szum
Jest Betlejem dzisiaj
Jestem, Jezu, szary jak skały
Jesteśmy ludem czekającym
Jeżeli chcesz być blisko Boga
Jeśli twoja wiara...
Jezu Chryste, świętą Mękę rozważamy
Jezu malusieńki (muz. G. Klauza)
Jezu malusieńki (o. A. Klaman)
Jezu w stajence narodzony
Jezu, chcę klęknąć w Betlejemie (Spotkania)
Jeżeli byłby pusty dom (muz. G. Klauza)
Jeżeli byłby pusty dom (muz. o. A.Klaman)
Już przeminęło... (Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni)
Już samo słowo Betlejem

Kiedy krzyż stanął
Kiedy przyszedłeś do nas Chryste
Kiedy szedłem na bezdroża
Kolęda ciszy
Kolęda smutna
Kolędę zaśpiewajmy
Ktoś zgubił ślady Boga

Lamentacje nad cierpiącym Jezusem

Maryjo, Pani Wniebowzięta
Matka Boża w całym świecie... (Pieśń do Matki Bożej w Św. Lipce)
Matko Boża z Betlejemu (muz. G. Klauza)
Matko Boża z Betlejemu (muz. o. A. Klaman)
Matko Boża, Matko Łaskawa
Matko Boża, Niepokalana
Matko Najświętsza Nieustającej Pomocy
Modlę się, Boże, do Ciebie (Ojcze Nasz)
Mówi o Bogu szept sumienia
My, nowy Boga lud

Na granicy Warmii i Mazur (Pieśń do Matki Bożej w Świętej Lipce)
Na zawsze chwała
Nasz Adwent
Nasza Królowo
Nasze oczy w Jasną Górę są wpatrzone
Nie każdy głód
Nie pytaj nas, Matko Boża
Nie wchodziłem...
Niech kolęda serca budzi
Niesiesz, Matko Boża, Synka do świątyni

O Chryste, nasz śpiew
O Królowo polskiej ziemi
Ojcze Kolbe, Kolbe Sługo Chrystusowy
Ojcze Kolbe, Sługo Boga
Ojcze Kolbe, Sługo Chrystusowy
Otwieramy serca i drzwi

Pan szuka nas, więc bądźmy blisko
Panie, bądź zawsze wszędzie... (Modlitwa za o. Prymasa)
Panie, Ty jeden
Panie, zmiłuj się nad nami
Polska kolęda
Powroty
Pragnę wielbić Ciebie, Chryste
Przy Żłóbku Pana
Przychodziłeś, Jezu, do Betanii
Przychodzisz, Chryste
Przychodzisz, Panie
Przyszedł Jezus
Psalm studentów
Pytania zamienione w modlitwę

Rok po roku (Kolęda)
Rok Święty
Rozsnuły nam się światła Betlejemu

Sam Chrystus nas zjednoczy
Spotkania
Spotkanie z Samarytanką
Stała Matka obok Krzyża
Sześć już wieków
Szukałem, Jezu

Światło nam dzisiaj zabłysło
Światło odwieczne (słowa: H. Newman, tłum.: o. Józef Majkowski SJ)
Święta Boża Rodzicielko
Święty Andrzeju Bobolo
Święty Andrzeju, już od trzech wieków
Święty Andrzeju, Znaku Chrystusowy
Święty Józefie
Święty Michale
Święty Stanisławie Kostko
Święty Stanisławie, Biskupie Krakowa
Święty Szczepan
Święty Wojciechu

Ten sam jesteś, Chryste (muz o. Józef Łaś SJ)
Ten sam jesteś, Chryste (muz. Barbara Niewiadomska)
Ten sam jesteś, Chryste (muz. o. A. Klaman CSsR)
To było wczoraj
To, co się stało
Twoja nam, Jezu
Ty zawsze będziesz nam wiadomy
Ty, który jesteś drogą, w swą drogę mnie zamień (muz. Gabriela Klauza)
Ty, który jesteś drogą, w swą drogę mnie zamień (muz. o. Alfons Klaman)
Ty, który jesteś drogą, Ty, który jesteś drogą(muz. o. Alfons Klaman)

W Betlejem gwiazda świeci
W Betlejemie
W niejednym życiu bywa tak...
W światło stajenki Betlejemu
Wambierzycka Maryja
Wciąż donikąd biegną nam oczy
Wielbij, Polsko, Zbawiciela
Wielbimy Ciebie, Chryste Panie (Rozważanie o Golgocie i Zmartwychwstaniu)
Wierzę w Ciebie
Wierzę w Ciebie (muz. o. A. Klaman)
Wierzymy, Święty Antoni
Wszystkie światła
Wśród nocnej ciszy

Z Mateuszem-Lewim
Z Nikodemem
Za wszystko składam dzięki (Psalm 2) (muz. Gabriela Klauza)
Za wszystko składam dzięki (Psalm 2) (muz. o. Alfons Klaman)
Zbawiciel Chrystus
Zbawiciel w Misterium przemiany chleba
Zbudowaliśmy, Jezu, stajenkę
Ze Stajenki
Zgasła gwiazda
Zjednoczeni
Zmartwychwstał Pan
Zmiłuj się, Panie
Znajdź mnie, Panie

Żal