Trzydzieści lat mija 24 lutego (2017)
List do Małgosi Korzyckiej - 4 listopada 1983
List do Małgosi Korzyckiej - 10 stycznia 1983
List do Małgosi Korzyckiej - Wielkanoc 1984
List do Małgosi Korzyckiej - 11 stycznia 1985
List do Małgosi Korzyckiej - 23 lipca 1986