Kazania ojca Józefa {*}

Opis Odsłuchanie
- Kazanie 1 (data nieznana)
- Kazanie 2 (data nieznana)
- Kazanie 3 (data nieznana)
- Kazanie 4 (data nieznana)
- Kazanie z 08 marca 1981
- Kazanie z 24 maja 1981
- Kazanie z 26 grudnia 1982
- Kazanie z 27 lutego 1983
- Kazanie z 14 sierpnia 1983
- Kazanie z 09 października 1983
- Kazanie z 21 czerwca 1984
- Kazanie z 05 sierpnia 1984
- Kazanie z 25 grudnia 1984
- Kazanie z 1985 roku
- Kazanie z 06 czerwca 1985
- Kazanie z 04 sierpnia 1985
- Kazanie z 25 sierpnia 1985
- Kazanie z 22 grudnia 1985
- Kazanie z 02 lutego 1986
- Kazanie z 31 marca 1986
- Kazanie z 18 maja 1986
- Kazanie z 29 czerwca 1986
- Kazanie z 24 sierpnia 1986
- Kazanie z 02 listopada 1986
- Kazanie z 21 grudnia 1986
- Kazanie z 11 stycznia 1987


{*}Udostępniono wyłącznie do użytku niekomercyjnegohttps://www.ojozefmajkowski.pl/