Wspomnień czar (skany zeszytów nutowych z lat 70 i 80) {*}

Tytuł utworu Pierwsze słowa Kompozytor
- BetaniaPrzychodziłeś, Jezu, do Betanii;
dom i serca były wciąż otwarte,
i najmilszym gościem byłeś, Panie,
w cichym domu, w domu świętej Marty.
Andrzej Sochoń
- Bogurodzico, DziewicoBogurodzico Dziewico, świata Królowo,
Matko swojego ludu znad Odry i Wisły.
Ziścij łaską Chrystusa: niech będziemy nowi,
niech rozumiemy Jego względem nas zamysły.
Garbiela Klauza
- Boże misterium (muz. G. Klauza)Boże-Misterium, które nas zachwyca!
Boże-Misterium dziecięcego lęku! Boże, bezkresna, wieczna Tajemnico,
którą miłuję i przed którą klękam.

Kocham Ciebie, Boże wieczny,
całą duszą ponad wszystko.
Kocham ludzi najserdeczniej,
tak jak pragniesz, Jezu Chryste.
Garbiela Klauza
- Chryste, chciej sprawićChryste, chciej sprawić,
byśmy co dzień żyli Twą Ewangelią,
byśmy w Niej Prawdę, Miłość
w każdej chwili znaleźć umieli.
o. Alfons Klaman SJ
- Chrystus czeka (muz. Gabriela Klauza)Chrystus czeka, nie pozwala
zamknąć bramy, ani drzwi.
Nocą przyjdzie dziś Nikodem,
Nikodemem jesteś ty.
Gabriela Klauza
- Chrystus czeka (muz. o. Alfons Klaman)Chrystus czeka, nie pozwala
zamknąć bramy, ani drzwi.
Nocą przyjdzie dziś Nikodem,
Nikodemem jesteś ty.
o. Alfons Klaman SJ
- Chrystus zmęczony (muzyka o. Józef Łaś SJ)Chrystus zmęczony siedział przy studni,
czekał na kogoś z murów Sycharu.
Samarytanka przyszła w południe
ciszą omdlałe, nieme od żaru.
o. Józef Łaś SJ
- Czy mógłbyś, Panie (muz. G. Klauza)Czy mógłbyś, Panie, przywrócić temu wzrok,
kto myśli, że widzi blask najdalszej z gwiazd;
kto myśli, że Ciebie już nie kryje mrok,
nie zasłaniają nic latarnie miast?
Garbiela Klauza
- Dni Adwentowe (muz. G. Klauza)Dni Adwentowe - czekania dni
budzą nas zawsze słowami Pawłowymi
Nie można dłużej bezczynnie śnić;
trzeba, gdy świta, być trzeźwymi.
Garbiela Klauza
- Dni moje nie biegną w popłochu (muz. G. Klauza)Dni moje nie biegną w popłochu, dni moje nie błądzą w rozterce, boś Ty mnie, mój Panie, ukochał przebitym na Krzyżu Twym Sercem.Garbiela Klauza
- Do BetlejemuDo Betlejemu przyszli tylko ci,
których zawołał święty, Boży Anioł;
jeżeliś słyszał głos ten również ty,
dzisiaj Betlejem w sercu twym się stanie.
o. Alfons Klaman
- Duchu-Ogniu

(słowa Wanda Łakowicz)
Duchu-Ogniu,Duchu-Żarze,
Duchu-Światło, Duchu-Blasku,
Duchu-Wichrze i Pożarze,
ześlij płomień Twojej łaski!

Chcesz, rozpalisz i rozognisz
serca wzniesiesz na wysokość,
w ciemność rzucisz blask pochodni
i rozproszysz grzechu mroki.
Wanda Łakowicz
- Dziękuję Ci, Boże (Psalm 4) (muz. G. Klauza)Dziękuję Ci, Boże, że jesteś,
że stwarzasz, odkupiasz, uświęcasz,
że wszystko miłości Twej testem,
bym kochał Cię coraz goręcej.
Garbiela Klauza
- Dziękuję Ci (Psalm 3) (muz. G. Klauza)Dziękuję Ci, że jesteś, nasz Ojcze, wieczny Boże,
żeś stworzył ląd swym gestem i rozszumiałe morze.
Dziękuję Ci, o Chryste, nasz Panie, Boże Słowo,
za Krzyża rzeczywistość, za „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś”.
Garbiela Klauza
- Dzisiaj w BetlejemDzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Stajence
wszystko jest nowe, zmienia się świat.
Jezus jednoczy serca i ręce
- On wszystkich ludzi Zbawca i Brat.
o. Alfons Klaman
- Dziś prosimy Cię, Chryste (muz. G. Klauza)Dziś prosimy Cię, Chryste, o tę wielką łaskę,
aby wolność jaśniała w świecie pełnym blaskiem.
od samego poczęcia poza piasek grobu.
Powtórz ludziom, że wszyscy równi są przed Tobą
od samego poczęcia poza piasek grobu.
Garbiela Klauza
- Gdy szukam Ciebie (muz. G. Klauza)Gdy szukam Ciebie w cieniu Krzyża,
by Cię odnaleźć w Zmartwychwstaniu,
to widzę, jak się do mnie zbliżasz
i trzy nadzieje z Tobą, Panie
Garbiela Klauza
- Idziemy do Betlejem (muz. G. Klauza)Idziemy do Betlejem, serca nam biją mocno,
jak wtedy tam pasterzom w ciszy uśpionej, nocnej.
Idziemy do Betlejem, serca nam żarem płoną,
z Mędrcami chcemy w szopce Panu się dziś pokłonić.
Idziemy do Betlejem, serca nam żarem płoną,
z Mędrcami chcemy w szopce Panu się dziś pokłonić.
Garbiela Klauza
- Jest Betlejem dzisiaj w WarszawieJest Betlejem dzisiaj w Warszawie,
tu się dla nas rodzi Syn Boży,
więc serce na oścież otworzę
i żłóbek w nim Panu postawię.
Więc serce na oścież otworzę
i żłóbek w nim Panu postawię.
o. Alfons Klaman
- Jeśli_twoja_wiara (muz. G. Klauza)Jeśli twoja wiara jest jak cisza kłosu,
który już dojrzewa w złotosrebrnym ziarnie,
jeśli jest i światłem i ożywczą rosą,
niech ją pieśń twa w słowa ujmie i ogarnie:
Gabriela Klauza
- Jezu malusieńki (muz. G. Klauza)Jezu malusieńki, Chryste Panie,
naródź nam się w sercach dziś na nowo;
Betlejemski cud niech nam się stanie
i zamieszkaj z nami, Boże Słowo!
Gabriela Klauza
- Jeżeli byłby pusty dom (muz. G. Klauza)Jeżeli byłby pusty dom,
bo Chrystus nie ma miejsca w nim,
ucieknie szczęście nawet snom,
rozpłynie się jak mgła, jak dym.
Gabriela Klauza
- Już przeminęło (muz. G. Klauza)Już przeminęło niedługich dni czterdzieści,
gdy się spełniło, że „Syn nam został dany”.
Kiedy Pasterzom Anielski głos obwieścił,
że to Pan zstąpił pomiędzy lud wybrany.
Kiedy Pasterzom Anielski głos obwieścił,
że to Pan zstąpił pomiędzy lud wybrany.
Gabriela Klauza
- Kolędę zaśpiewajmy (muz. G. Klauza)Kolędę zaśpiewajmy Bożej Matce Najłaskawszej,
Panience Betlejemskiej, Jasnogórskiej i Warszawskiej.

Poczęty w Nazarecie, w Twoim łonie, Panno święta,
Syn Boży w Betlejemie na świat przyszedł niemowlęciem.
Nie było miejsca w mieście na Jezusa Narodziny,
w stajence Go powiłaś, w żłóbek złożysz swą Dziecinę.
Garbiela Klauza
- Lamentacje nad cierpiącym Jezusem (muz. G. Klauza)Pod Twym Krzyżem, Panie Jezu, staję
na codziennych, nijakich rozstajach
i serdecznie się żalę nad Tobą
wiecznym smutkiem i wieczną żałobą.
Garbiela Klauza
- Matka Boża w całym świecie (Pieśń do Matki Bożej w Świętej Lipce)Matka Boża w całym świecie łaski nam rozdaje,
ale kocha naszą ziemię ponad inne kraje;
w Częstochowie i w Warszawie, w swojej Lipce Świętej,
w tylu innych sanktuariach o nas wciąż pamięta.
o. Alfons Klaman CSrS
- Matka Boża w całym świecie (Pieśń do Matki Bożej w Świętej Lipce)Matka Boża w całym świecie łaski nam rozdaje,
ale kocha naszą ziemię ponad inne kraje;
w Częstochowie i w Warszawie, w swojej Lipce Świętej,
w tylu innych sanktuariach o nas wciąż pamięta.
o. Alfons Klaman CSrS
- Matko Boża z BetlejemuMatko Boża z Betlejemu
- nad Dzieciątkiem pochylona -
każde dziecko polskiej ziemi
w swe matczyne weź ramiona!

Matko Boża z Nazaretu
- zanurzona w szarym trudzie -
w młodych sercach wiarę wzniecisz,
ufność, miłość w nich rozbudzisz.
Garbiela Klauza
- Boża z Betlejemu (muz. G. Klauza)Matko Boża z Betlejemu
każde dziecko polskiej ziemi
w swe matczyne weź ramiona!

Matko Boża z Nazaretu
- zanurzona w szarym trudzie -
w młodych sercach wiarę wzniecisz,
ufność, miłość w nich rozbudzisz.
Garbiela Klauza
- Modlę się, Boże, do Ciebie (Ojcze Nasz) (muz. G. Klauza)Modlę się, Boże, do Ciebie,
jak proch i nic przed Tobą, Panie, stoję.
„Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
Święć się Imię Twoje!"
Garbiela Klauza
- My, nowy Boga ludMy, nowy Boga lud,
zwołany znakiem chrztu;
jednoczy nas i żywi nas
Bożego chleba cud.
Jednoczy nas i żywi nas
Bożego chleba cud.
Garbiela Klauza
- Panie, bądź zawsze wszędzie...
(Modlitwa za o. Prymasa)
Panie, bądź zawsze, wszędzie przez wszystkich wielbiony
za to, że dać zechciałeś nam Ojca Prymasa,
by siał Twe ziarno w trudny dziś czas dla Twych plonów,
czuwał nad ogniem Bożym, by żar nie przygasał.
o. Alfons Klaman CSrS
- Panie, Ty jedenPanie, Ty jeden serca przemieniasz;
z tego, co płytkie, tworzysz głębokie;
z lodu wywodzisz ogień płomienia,
grząskie bagnisko scalasz w opokę.
Garbiela Klauza
- PowrotyZnajdź mnie, Panie, drachmę zgubioną!
Weź mnie, Panie, zbłąkaną owcę!
Zgłodniałego - w dalekich stronach -
syna sprowadź z martwych manowców!
o. Alfons Klaman CSrS
- Przychodziłeś, Jezu, do BetaniiPrzychodziłeś, Jezu, do Betanii;
dom i serca były wciąż otwarte
i najmilszym gościem byłeś, Panie,
w cichym domu, w domu świętej Marty.
o. Alfons Klaman CSrS
- Przyszedł JezusPrzyszedł Jezus uczyć nas co dzień,
jak odnaleźć siebie i Boga,
dokąd idziesz - wieczny przechodzień -
czym się kończy szara twa droga.
Garbiela Klauza
- Rok po roku (Kolęda) Rok po roku, wiek po wieku mija.
Dzień wczorajszy nie zostawia śladów,
lecz to zawsze nowe, że Maryja
Zbawiciela świata w żłóbku składa.

Żłóbek Pana utrwala się w wierze.
Ze snu budzi nas apel Aniołów.
Nawoływań słuchamy Pasterzy.
Gwiazda Króli do żłóbka nas woła.
Garbiela Klauza
- Jezu, chcę klęknąć w Betlejemie (Spotkania)Jezu, chcę klęknąć w Betlejemie,
/widzieć, jak Twoja gwiazda świeci;/ 2x
Z Tobą uciekać w obcą ziemię,
z Tobą pracować w Nazarecie.
Z Tobą uciekać w obcą ziemię,
z Tobą pracować w Nazarecie.
o. Alfons Klaman CSrS
- Stała Matka obok KrzyżaStała Matka obok Krzyża,
gdy zbawienia dzień się zbliżył,
gdy umierał za nas Syn!
Stała Matka na Golgocie,
by nas wziąć za swoje dzieci,
współodkupić z wszystkich win.
Garbiela Klauza
- Ty, który jesteś drogąTy, który jesteś drogą,
w swą drogę mnie zamień, prowadzącą
do Ciebie, kogo ześle Bóg.
Jeśli za wiele pragnę,
uczyń ze mnie kamień z Twoim znakiem,
bym zawsze Ciebie wskazać mógł.

Jeśli za wiele pragnę,
uczyń ze mnie kamień z Twoim znakiem,
bym zawsze Ciebie wskazać mógł.
Garbiela Klauza
- Wielbimy Ciebie, Chryste Panie
(Rozważanie o Golgocie i Zmartwychwstaniu)
Wielbimy Ciebie, Chryste Panie.
Przed Krzyżem każdy z nas się korzy.
Przez Twoje święte Zmartwychwstanie
Daj łaskę, zbaw nas, Synu Boży!

Kiedy Chrystus już umarł na Krzyżu,
Na Golgocie w dzień „Wielkopiątkowy”,
to gdy czas się szabatu przybliżał,
Jego ciało złożono w grób nowy.
Garbiela Klauza
- Wierzę w CiebieWierzę w Ciebie, Jezu Chryste, Panie,
żeś jest Życiem wszystkich światów, wieków,
że z Golgoty płynie łaska rzeką,
serca złocąc świtem Zmartwychwstania,
bo Ty jesteś Mistrzem i Mesjaszem,
Synem Bożym, Zbawicielem naszym!
Bo Ty jesteś Mistrzem i Mesjaszem,
Synem Bożym, Zbawicielem naszym!
Garbiela Klauza
- Za wszystko składam dzięki (Psalm 2)Za wszystko składam dzięki,
Jedyny w Trójcy Boże,
bo tylko Twoja Ręka
tak ubogacać może.
Garbiela Klauza
- Zbawiciel w Misterium przemiany chlebaZbawiciel w Misterium przemiany chleba,
Zbawiciel w Misterium przemiany wina,
nasyca swych uczniów miłością z nieba,
gdy śmierć na Golgocie nam przypomina:

„Gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga.
Gdzie nie ma dobroci, tam Łaski nie ma,
bo dobroć jest naszą do Pana drogą,
bo miłość On zlecił ludowi swemu.”
Garbiela Klauza
- Zmartwychwstał PanZmartwychwstał Pan i ukazał się Maryi.
Wszedł w Marka dom, Czekającą Syn pozdrowił.
Zgasł Matki ból, bo Jej Jezus w chwale żyje.
Już zbawił świat, dając ludziom życie nowe.

Zmartwychwstał Pan, Alleluja, Alleluja!
Śpiewajmy Mu, Alleluja, Alleluja!
Jest z nami Bóg, Alleluja, Alleluja!
I będzie wciąż. Alleluja, Alleluja!
Garbiela Klauza
- Znajdź mnie, PanieZnajdź mnie, Panie, drachmę zgubioną!
Weź mnie, Panie, zbłąkaną owcę!
Zgłodniałego - w dalekich stronach -
syna sprowadź z martwych manowców!

Zgubiona drachma swą niedolę
poznała w pyle mrocznej chaty,
bo ten, co z grzechem się zespoli,
to nędzarz, choćby był bogaty.
Garbiela Klauza
- Żal (Boże, najlepiej wiesz)Boże, najlepiej wiesz, jak wielki jest nasz żal,
kiedy wracamy dziś, jak marnotrawny syn.
Gdy nam otwierasz Dom, pęknięte serca scal,
darem dobroci Swej uwolnij z grzechu win!
Chryste, przebacz mnie grzesznemu,
gdy rękami się obiema
chwytam Twojej Świętej Dłoni
i z rozdroży w Dom się chronię.
Garbiela Klauza


{*}Udostępniono wyłącznie do użytku niekomercyjnego


https://www.ojozefmajkowski.pl/