Pieśni i kolędy nagrane w 2008 roku
przez Scholę Wychowanków ojca Józefa {*}

Kolędy


Tytuł utworu Kompozytor Odsłuchanie
- Dni adwentoweGabriela Klauza
- Nasz Adwento. Alfons Klaman CSsR
- Do Elżbiety śpiesznie poszłaś, Matko Bożao. Alfons Klaman
- Betlejem (Aniołowie w Betlejemie)o. Alfons Klaman CSsR
- Niech kolęda serca budzio. Alfons Klaman CSsR
- Idźmy wszyscyo. Alfons Klaman CSsR
- Twoja nam, Jezuo. Alfons Klaman CSsR
- Ze stajenkio. Alfons Klaman CSsR
- Jezu w stajence narodzonyo. Alfons Klaman CSsR
- Błogosławieństwo ze Stajenkio. Alfons Klaman CSsR
- Niesiesz, Matko Boża, Synka do świątynio. Alfons Klaman CSsR
- Już przeminęło (Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni)Gabriela Klauza
- Jezu malusieńkiGabriela Klauza
- Jest Betlejem dzisiajo. Alfons Klaman CSsR
- Jezu malusieńki (Wieki całe)o. Alfons Klaman CSsR
- Światło nam dzisiaj zabłysłoo. Alfons Klaman CSsR
- Rok po roku (Kolęda)Gabriela Klauza
- Idziemy do BetlejemGabriela Klauza
- Szukałem, Jezuo. Alfons Klaman CSsR
- Przy Żłóbku Panao. Alfons Klaman CSsR
- Do Betlejemuo. Alfons Klaman CSsR
- Zbudowaliśmy, Jezu, stajenkęo. Alfons Klaman CSsR
- Dzisiaj w Betlejemo. Alfons Klaman CSsR
- Polska kolędao. Alfons Klaman CSsR
- Gdy wniesiemy Twoje światło, Chrysteo. Alfons Klaman CSsR
- Kolęda smutnao. Alfons Klaman CSsR
- Wszystkie światłao. Alfons Klaman CSsR
- Misterium Chrystusa w historii Zbawienia (W Betlejemie)o. Alfons Klaman CSsR
- Na zawsze chwałao. Alfons Klaman CSsR
- Kolędę zaśpiewajmyGabriela Klauza

Wybrane pieśni

Tytuł utworu Kompozytor Odsłuchanie
- Matko Boża, Niepokalanao. Alfons Klaman CSsR
- Święta Boża Rodzicielkoo. Alfons Klaman CSsR
- Kiedy przyszedłeś do nas, Chrysteo. Alfons Klaman CSsR
- Chrystus czeka (Rozmowa z Nikodemem)Gabriela Klauza
- Spotkanie z Samarytankąo. Alfons Klaman CSsR
- Powroty (Znajdź mnie, Panie, drachmę zgubioną)o. Alfons Klaman CSsR
- Buduję dom na skaleo. Alfons Klaman CSsR
- Modlę się, Boże, do Ciebie (Ojcze Nasz)Gabriela Klauza
- Zbawiciel w Misterium przemiany chlebaGabriela Klauza
- Przychodzisz, Chrysteo. Alfons Klaman CSsR
- Gdy o kraj dziś Twojej szaty się otarłemo. Alfons Klaman CSsR
- Lamentacje nad cierpiącym JezusemGabriela Klauza
- Stała Matka obok KrzyżaGabriela Klauza
- Wielbimy Ciebie, Chryste Panie (Rozważanie o Golgocie i Zmartwychwstaniu)Gabriela Klauza
- Zmartwychwstał PanGabriela Klauza
- Chrystus Zmartwychwstało. Alfons Klaman CSsR
- Jezu, chcę klęknąć w Betlejemie (Spotkania)Gabriela Klauza
- Genezaretho. Alfons Klaman CSsR
- Maryjo, Pani Wniebowziętao. Alfons Klaman CSsR
- Zjednoczenio. Alfons Klaman CSsR
- Dziękuję Ci (Psalm 3) (muz. o. Alfons Klaman)o. Alfons Klaman CSsR
- Boże Misterium - śpiew o. JózefGabriela Klauza
- Błogosław, Panie mym pragnieniomo. Alfons Klaman CSsR
- Psalm studentówo. Alfons Klaman CSsR
- Boże, o Tobie wieczorny mówi mroko. Alfons Klaman CSsR
- Pytania zamienione w modlitwęo. Alfons Klaman CSsR
- Czy mógłbyś, PanieGabriela Klauza
- Chcę wszędzie widzieć Ciebie, PanieKrzysztof Maria Jezierski
- Chrystus drogąo. Alfons Klaman CSsR
- Chryste, chciej sprawićo. Alfons Klaman CSsR
- Chrystus blisko jest ciebieo. Alfons Klaman CSsR
- Ewangelia jest światłemo. Alfons Klaman CSsR
- Ten sam jesteś, ChrysteBarbara Niewiadomska
- Matko Boża, Matko Łaskawao. Alfons Klaman CSsR
- Bogurodzico DziewicoGabriela Klauza
- Święty Stanisławie Kostkoo. Alfons Klaman CSsR
- Święty Andrzeju, Znaku Chrystusowyo. Alfons Klaman CSsR
- Święty Andrzeju Boboloo. Alfons Klaman CSsR
- Jeżeli byłby pusty domGabriela Klauza
- Dziś prosimy Cię, ChrysteGabriela Klauza
- Nasze oczyo. Alfons Klaman CSsR
- Panie, Ty jedenGabriela Klauza
- Nie każdy głódo. Alfons Klaman CSsR
- Panie, zmiłuj się nad namio. Alfons Klaman CSsR
- Wierzę w Ciebieo. Alfons Klaman CSsR
- Jeśli twoja wiara...Gabriela Klauza
- ŻalGabriela Klauza
- Boże MisteriumGabriela Klauza

{*}Udostępniono wyłącznie do użytku niekomercyjnegohttps://www.ojozefmajkowski.pl/