Nagrania okolicznościowe {*}


Pieśni śpiewane przez ojca Józefa


Tytuł utworu Kompozytor Odsłuchanie
- Jezu malusieńkiGabriela Klauza
- Przy Żłóbku Panao. Alfons Klaman CSsR
- Szukałem, Jezuo. Alfons Klaman CSsR
- Wszystkie światłao. Alfons Klaman CSsR
- Polska kolędao. Alfons Klaman CSsR
- Misterium Chrystusa w historii Zbawienia (W Betlejemie)o. Alfons Klaman CSsR
- Kolędę zaśpiewajmyGabriela Klauza
- Bogurodzico DziewicoGabriela Klauza
- Spotkania (Jezu, chcę klęknąć w Betlejemie)o. Alfons Klaman CSsR
- Boże MisteriumBoże Misterium


Nagranie 25 lutego 2017 roku podczas Mszy Świętej w 30 rocznicę śmierci ś. p. ojca Józefa.

Tytuł utworu Kompozytor Odsłuchanie
- Błogosław, Panie, mym zamiaromGabriela Klauza
- Jezu, chcę klęknąć w Betlejemieo. Alfons Klaman CSsR

Pozostałe w opracowaniu

{*}Udostępniono wyłącznie do użytku niekomercyjnegohttps://www.ojozefmajkowski.pl/