Teksty pieśni najczęściej śpiewanych w latach 70 i 80) {*}


Tytuł utworu
- Matko Boża z Betlejemu (muz. G. Klauza)
- Bogurodzico Dziewico
- Boże Misterium
- Buduję dom na skale
- Choćby zanikły
- Chryste, chciej sprawić
- Chrystus blisko jest ciebie
- Chrystus czeka; rozmowa z Nikodemem
- Chrystus drogą
- Dni Adwentowe
- Dni moje nie biegną w popłochu
- Dziś prosimy Cię, Chryste
- Ewangelia jest światłem
- Genezareth
- Jezu, chcę klęknąć w Betlejemie (Spotkania)
- Jezu malusieńki (muz. G. Klauza)
- Jeżeli byłby pusty dom (muz. G. Klauza)
- Lamentacje nad cierpiącym Jezusem
- Modlę się, Boże, do Ciebie (Ojcze Nasz)
- Nasz Adwent
- Nasze oczy w Jasną Górę są wpatrzone
- Nie wchodziłem...
- Panie, Ty jeden
- Panie, zmiłuj się nad nami
- Powroty
- Przy Żłóbku Pana
- Pytania zamienione w modlitwę
- Spotkanie z Samarytanką
- Święta Boża Rodzicielko
- Święty Andrzeju Bobolo
- Święty Andrzeju, już od trzech wieków
- Święty Józefie
- Święty Stanisławie Kostko
- Wielbimy Ciebie, Chryste Panie (Rozważanie o Golgocie i Zmartwychwstaniu)
- Wierzę w Ciebie (muz. o. A. Klaman)
- Z Nikodemem
- Zbawiciel w Misterium przemiany chleba
- Zmartwychwstał Pan
- Żal


{*}Udostępniono wyłącznie do użytku niekomercyjnegohttps://www.ojozefmajkowski.pl/