Teksty wszystkich pieśni {*}

Tytuł utworu
- Ballada o Emaus (Dwaj uczniowie szli do Emaus), muz. o. Alfons Klaman CSrS
- Ballada o Emaus (Dwaj uczniowie szli do Emaus), muz. o. Józef Łaś SJ
- Bądź pochwalony, Jezu Chryste
- Betania (muz. Andrzej Sochoń)
- Betlejem
- Błogosław, Boże, Papieża
- Błogosław, Panie
- Błogosławieństwa ze Stajenki
- Bogurodzico Dziewico
- Boże Misterium
- Boże, o Tobie wieczorny mówi zmrok
- Bóg mówił do nas przez proroków
- Buduję dom na skale
- Chcę Ciebie wielbić, Chryste (muz. Krzysztof Jezierski)
- Chcę wszędzie widzieć Ciebie, Panie
- Chcę wszędzie widzieć Ciebie, Panie (muz. Krzysztof Jezierski)
- Chlebie żywy, Chrystusie, nasz Panie
- Choćby zanikły
- Chryste, chciej sprawić
- Chrystus blisko jest ciebie
- Chrystus czeka (muz. o. A. Klaman)
- Chrystus czeka; rozmowa z Nikodemem
- Chrystus drogą
- Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja
- Chrystus zmęczony (muz. o. Józef Łaś)
- Cud Betlejemu
- Czarna Madonno, Biała Madonno
- Czy mógłbyś, Panie
- Czy mógłbyś, Panie (muz. o. Alfons Klaman)
- Daj, Panie, miłość naszym oczom (Wciąż donikąd biegną nam oczy)
- Dni Adwentowe
- Dni moje nie biegną w popłochu
- Do Betlejemu
- Do Betlejemu (solo)
- Do Elżbiety śpiesznie poszłaś, Matko Boża
- Do Serca Zbawcy
- Duch Święty nas odnowi (Gdy człowiek żyje bez jutra)
- Duchu Święty, przyjdź, prosimy
- Duchu-Święty
- Dziękuję Ci (Psalm 3) (muz. G. Klauza)
- Dziękuję Ci (Psalm 3) (muz. o. A. Klaman)
- Dziękuję Ci, Boże (Psalm 4) (muz. G. Klauza)
- Dziękuję Ci, Boże (Psalm 4) (muz. o. A. Klaman)
- Dzisiaj w Betlejem
- Dziś prosimy Cię, Chryste
- Ekumenizm - serce naznacz krwią (muz. Maciej Miśkiewicz)
- Ekumenizm - w Panu cała jest otucha
- Ewangelia jest światłem
- Gdy nadchodziła Twoja „Godzina”
- Gdy o kraj dziś Twojej szaty się otarłem
- Gdy szukam Ciebie w cieniu Krzyża
- Gdy wniesiemy Twoje światło, Chryste
- Gdzie Wisła, Odra, Warta
- Genezareth
- Historia Św. Szczepana
- Idziemy do Betlejem
- Idziesz, Jezu
- Idźmy wszyscy
- Instytut jest szkołą odnowy
- Jak morza szum
- Jest Betlejem dzisiaj
- Jestem, Jezu, szary jak skały
- Jesteśmy ludem czekającym
- Jeżeli chcesz być blisko Boga
- Jeśli twoja wiara...
- Jezu Chryste, świętą Mękę rozważamy
- Jezu malusieńki (muz. G. Klauza)
- Jezu malusieńki (o. A. Klaman)
- Jezu w stajence narodzony
- Jezu, chcę klęknąć w Betlejemie (Spotkania)
- Jeżeli byłby pusty dom (muz. G. Klauza)
- Jeżeli byłby pusty dom (muz. o. A.Klaman)
- Już przeminęło... (Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni)
- Już samo słowo Betlejem
- Kiedy krzyż stanął
- Kiedy przyszedłeś do nas Chryste
- Kiedy szedłem na bezdroża
- Kolęda ciszy
- Kolęda smutna
- Kolędę zaśpiewajmy
- Ktoś zgubił ślady Boga
- Lamentacje nad cierpiącym Jezusem
- Maryjo, Pani Wniebowzięta
- Matka Boża w całym świecie... (Pieśń do Matki Bożej w Św. Lipce)
- Matko Boża z Betlejemu (muz. G. Klauza)
- Matko Boża z Betlejemu (muz. o. A. Klaman)
- Matko Boża, Matko Łaskawa
- Matko Boża, Niepokalana
- Matko Najświętsza Nieustającej Pomocy
- Modlę się, Boże, do Ciebie (Ojcze Nasz)
- Mówi o Bogu szept sumienia
- My, nowy Boga lud
- Na granicy Warmii i Mazur (Pieśń do Matki Bożej w Świętej Lipce)
- Na zawsze chwała
- Nasz Adwent
- Nasza Królowo
- Nasze oczy w Jasną Górę są wpatrzone
- Nie każdy głód
- Nie pytaj nas, Matko Boża
- Nie wchodziłem...
- Niech kolęda serca budzi
- Niesiesz, Matko Boża, Synka do świątyni
- O Chryste, nasz śpiew
- O Królowo polskiej ziemi
- Ojcze Kolbe, Kolbe Sługo Chrystusowy
- Ojcze Kolbe, Sługo Boga
- Ojcze Kolbe, Sługo Chrystusowy
- Otwieramy serca i drzwi
- Pan szuka nas, więc bądźmy blisko
- Panie, bądź zawsze wszędzie... (Modlitwa za o. Prymasa)
- Panie, Ty jeden
- Panie, zmiłuj się nad nami
- Polska kolęda
- Powroty
- Pragnę wielbić Ciebie, Chryste
- Przy Żłóbku Pana
- Przychodziłeś, Jezu, do Betanii
- Przychodzisz, Chryste
- Przychodzisz, Panie
- Przyszedł Jezus
- Psalm studentów
- Pytania zamienione w modlitwę
- Rok po roku (Kolęda)
- Rok Święty
- Rozsnuły nam się światła Betlejemu
- Sam Chrystus nas zjednoczy
- Spotkania
- Spotkanie z Bogiem
- Spotkanie z Samarytanką
- Stała Matka obok Krzyża
- Sześć już wieków
- Szukałem, Jezu
- Światło nam dzisiaj zabłysło
- Światło odwieczne (słowa: H. Newman, tłum.: o. Józef Majkowski SJ)
- Święta Boża Rodzicielko
- Święty Andrzeju Bobolo
- Święty Andrzeju, już od trzech wieków
- Święty Andrzeju, Znaku Chrystusowy
- Święty Józefie
- Święty Michale
- Święty Stanisławie Kostko
- Święty Stanisławie, Biskupie Krakowa
- Święty Szczepan
- Święty Wojciechu
- Ten sam jesteś, Chryste (muz o. Józef Łaś SJ)
- Ten sam jesteś, Chryste (muz. Barbara Niewiadomska)
- Ten sam jesteś, Chryste (muz. o. A. Klaman CSsR)
- To było wczoraj
- To, co się stało
- Twoja nam, Jezu
- Ty zawsze będziesz nam wiadomy
- Ty, który jesteś drogą, w swą drogę mnie zamień (muz. Gabriela Klauza)
- Ty, który jesteś drogą, w swą drogę mnie zamień (muz. o. Alfons Klaman)
- Ty, który jesteś drogą, Ty, który jesteś drogą(muz. o. Alfons Klaman)
- W Betlejem gwiazda świeci
- W Betlejemie
- W niejednym życiu bywa tak...
- W światło stajenki Betlejemu
- Wambierzycka Maryja
- Wielbij, Polsko, Zbawiciela
- Wielbimy Ciebie, Chryste Panie (Rozważanie o Golgocie i Zmartwychwstaniu)
- Wierzę w Ciebie
- Wierzę w Ciebie (muz. o. A. Klaman)
- Wierzymy, Święty Antoni
- Wszystkie światła
- Wśród nocnej ciszy
- Z Mateuszem-Lewim
- Z Nikodemem
- Za wszystko składam dzięki (Psalm 2) (muz. Gabriela Klauza)
- Za wszystko składam dzięki (Psalm 2) (muz. o. Alfons Klaman)
- Zbawiciel Chrystus
- Zbawiciel w Misterium przemiany chleba
- Zbudowaliśmy, Jezu, stajenkę
- Ze Stajenki
- Zgasła gwiazda
- Zjednoczeni
- Zmartwychwstał Pan
- Zmiłuj się, Panie
- Znajdź mnie, Panie
- Żal


{*}Udostępniono wyłącznie do użytku niekomercyjnego

https://www.ojozefmajkowski.pl/